Photo de bureau de 64TEQ - World Class Coaching... | Glassdoor.fr